۱بیمارستان مغز و اعصاب ایران۱۰۸سیستمتهران
۲بیمارستان مسیح دانشوری۴۹سیستمتهران
۳بیمارستان پارس۶۳سیستمرشت
۴بیمارستان شهدای تجریش۱۲سیستمتهران
۵بیمارستان آتیه۶سیستمتهران
۶سوانح سوختگی یافت آباد۱۰سیستمتهران
۷بیمارستان کلیشاد۲سیستماصفهان
۸بیمارستان امام رضا اسلامشهر۲سیستماسلامشهر
۹بیمارستان آسیا۱سیستمتهران
۱۰بیمارستان مسیح دانشوری۲سیستمتهران
۱۱بیمارستان چمران۲سیستمتهران
۱۲بیمارستان ۱۵ خرداد۲سیستمورامین
۱۳بیمارستان شرکت نفت (کتابخانه ۲)۲سیستماهواز
۱۴بیمارستان بهارلو۴۲سیستمتهران
۱۵بیمارستان خورموج۱سیستمعسلویه
۱۶بیمارستان حکیم جرجائی۱سیستمگرگان
۱۷بیمارستان MRI۱سیستمشیراز
۱۸بیمارستان آذربایجان۲سیستمارومیه
۱۹بیمارستان قلب تهران ۵۱سیستمتهران
۲۰بیمارستان ایران مهر۱سیستمتهران
۲۱بیمارستان خیریه سید الشهداء۱سیستمتهران
۲۲بیمارستان پارس۱سیستمتهران
۲۳بیمارستان امام خمینی۱سیستمتهران
۲۴بیمارستان فرمانیه تهران (شرکت فردوسی درمان)۲سیستمتهران
۲۵بیمارستان شهید مدرس ۳۱سیستمتهران
۲۶بیمارستان قلب شهید رجایی ۲۷سیستمتهران
۲۷بیمارستان پارس۲سیستمتهران
۲۸بیمارستان آریا۱سیستماهواز
۲۹بیمارستان الزهرا۱سیستماصفهان
۳۰بیمارستان امام خمینی۱سیستمتبریز
۳۱بیمارستان امام خمینی۱سیستمتهران
۳۲بیمارستان امام رضا۱سیستمکرمانشاه
۳۳بیمارستان امدادی شهید کامیاب (خرید اول)۵سیستم فولدینگمشهد
۳۴بیمارستان امدادی شهید کامیاب (خرید دوم)۵سیستم اسلایدینگمشهد
۳۵بیمارستان امراض پوستی۲سیستممشهد
۳۶بیمارستان امیرالمومنین۲سیستمرشت
۳۷بیمارستان امیرالمومنین۱سیستمبوشهر
۳۸بیمارستان امیرالمومنین۱سیستمزنجان
۳۹بیمارستان بقیه ا…۴سیستمتهران
۴۰بیمارستان پاسارگاد۲سیستمتهران
۴۱بیمارستان چمران۴سیستمتهران
۴۲بیمارستان خاتم الانبیاء۱سیستممیانه
۴۳بیمارستان خاتم الانبیاء۱سیستمزاهدان
۴۴بیمارستان خیریه رحیمیان۱سیستمقزوین
۴۵بیمارستان رازی۳سیستمرشت
۴۶بیمارستان سجاد۱سیستمتهران
۴۷بیمارستان سجاد۵سیستمرامسر
۴۸بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی۱سیستماصفهان
۴۹بیمارستان سینا۱سیستماهواز
۵۰بیمارستان شریعت رضوی۳سیستمتهران
۵۱بیمارستان شهید محلاتی۳سیستمتبریز
۵۲بیمارستان شیراز۱سیستمشیراز
۵۳بیمارستان طالقانی۲سیستمکرمانشاه
۵۴بیمارستان قلب۱سیستمتهران
۵۵بیمارستان قلب تهران ۵۱سیستمتهران
۵۶بیمارستان قلب جماران۱سیستمتهران
۵۷بیمارستان قلب شهید رجایی ۳۱سیستمتهران
۵۸بیمارستان صنایع پتروشیمی۳سیستمماهشهر
۵۹بیمارستان قندی کوکا۱سیستمتهران
۶۰بیمارستان زنان و کودکان (درب وردی مرکزی اورژانس)۲سیستمملایر
۶۱بیمارستان و زایشگاه بوشهر۱سیستمبوشهر
۶۲بیمارستان ایرانمهر ۲۱سیستمتهران
۶۳بیمارستان پادگان لشگر ۲۸ کردستان۱سیستمسنندج
۶۴بیمارستان لاله۹سیستمتهران
۶۵بیمارستان شهید محمدی ارومیه۱سیستمارومیه
۶۶بیمارستان گلسار رشت۱سیستمرشت
۶۷بیمارستان امام رضا ارومیه۲سیستمارومیه
۶۸بیمارستان امام خمینی ارومیه۳سیستمارومیه
۶۹بیمارستان شهریار تبریز۲سیستمتبریز
۷۰بیمارستان مرکزی شرکت نفت۴سیستمتهران
۷۱بیمارستان بقیه الله اعظم۲سیستمتهران
۷۲بیمارستان طالقانی ارومیه۱سیستمارومیه
۷۳بیمارستان بهارلو تهران۱سیستمتهران
۷۴بیمارستان نبی اکرم زاهدان۱سیستمزاهدان
۷۵بیمارستان پاستور نو۱سیستمتهران
۷۶بیمارستان کیش۳سیستمکیش
۷۷بیمارستان رسالت۱سیستمتهران
۷۸بیمارستان آراد۳سیستمتهران
۷۹بیمارستان نبی اکرم زاهدان خرید دوم۱سیستمزاهدان
۸۰بیمارستان کلاهدوز۱سیستمکرمان
۸۱بیمارستان رسول اکرم رشت۲سیستمرشت
۸۲بیمارستان صارم شماره ۱۲سیستمتهران
۸۳بیمارستان صارم شماره ۲۲سیستمتهران
۸۴مرکز قلب تهران۱سیستمتهران
۸۵بیمارستان رسول اکرم۱سیستمتهران
۸۶بیمارستان آرم دشت زنجان۱سیستمزنجان
۸۷بیمارستان دکتر غرضی اصفهان۱سیستماصفهان
۸۸بیمارستان آتیه۱سیستمتهران
۸۹بیمارستان سعدی۱سیستماصفهان
۹۰بیمارستان امام حسین کرمانشاه۱سیستمکرمانشاه
۹۱بیمارستان امام رضا مشهد۱سیستممشهد
۹۲بیمارستان امدادی مشهد۱سیستممشهد
۹۳بیمارستان قلب جماران۲سیستمتهران
۹۴بیمارستان کسری۱سیستمکرج
۹۵بیمارستان گلسار رشت۲سیستمرشت
۹۶بیمارستان مهر اهواز۱سیستماهواز
۹۷بیمارستان لاله اتاق آنژیوگرافی۲سیستمتهران
۹۸بیمارستان امیرالمومنین مراغه۱سیستممراغه
۹۹بیمارستان رضوی۷۶سیستممشهد
۱۰۰بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران۱سیستمتهران
۱۰۱بیمارستان آپادانا تهران۱سیستمتهران
۱۰۲بیمارستان میلاد کاشان۱سیستمکاشان
۱۰۳بیمارستان امیرالمومنین جوادیه۱سیستمتهران
۱۰۴بیمارستان امام حسین کرمانشاه۱سیستمکرمانشاه
۱۰۵بیمارستان بهارستان اصفهان۱سیستماصفهان
۱۰۶بیمارستان سینا تهران۲سیستمتهران
۱۰۷بیمارستان لاله ccu، icu۱سیستمتهران
۱۰۸بیمارستان لاله اتاق عمل ccu۱سیستمتهران
۱۰۹بیمارستان افضلی پور کرمان۱سیستمکرمان
۱۱۰بیمارستان شفا کرمان۱سیستمکرمان
۱۱۱بیمارستان روانی رازی تهران۱سیستمتهران
۱۱۲بیمارستان امام حسن فومن رشت۱سیستمفومن دشت
۱۱۳بیمارستان خاتم الانبیاء تهرن۴سیستمتهران
۱۱۴بیمارستان پورسینا رشت۱سیستمرشت
۱۱۵بیمارستان زینبیه شیراز۱سیستمشیراز
۱۱۶بیمارستان سوانح و سوختگی رشت۲سیستمرشت
۱۱۷بیمارستان مهرزاد تهران۳سیستمتهران
۱۱۸بیمارستان طالقانی تبریز۱سیستمتبریز
۱۱۹بیمارستان پارسیان تهران۹سیستمتهران
۱۲۰بیمارستان حکمت ساری۱سیستمساری
۱۲۱بیمارستان ابن سینا تهران۲سیستمتهران
۱۲۲بیمارستان شفا یحیائیان تهران۱سیستمتهران
۱۲۳بیمارستان هاشمی نژاد تهران۱سیستمتهران
۱۲۴بیمارستان حکیم جرجانی گرگان۱سیستمگرگان
۱۲۵بیمارستان صدرا شیراز۲سیستمشیراز
۱۲۶بیمارستان مهر۴سیستمتهران
۱۲۷بیمارستان کودکان مفید۵سیستمتهران
۱۲۸بیمارستان مادر۳سیستم کروشیراز
۱۲۹بیمارستان مرکز تحقیقاتی رویان۵سیستمتهران
۱۳۰بیمارستان شریعتی۱سیستماصفهان
۱۳۱بیمارستان شهید ایرانپور۳سیستمامیدیه
۱۳۲بیمارستان ساسان۱سیستمتهران
۱۳۳بیمارستان قلب کوثر (خریداول)۲سیستم فولدینگشیراز
۱۳۴بیمارستان قلب کوثر (خرید دوم)۴سیستم اسلایدینگشیراز
۱۳۵بیمارستان قلب قائم شهر۲سیستمقائم شهر
۱۳۶بیمارستان صدوقی۱سیستمیزد
۱۳۷بیمارستان قلب شهید رجایی۱۳سیستمتهران
۱۳۸بیمارستان آریا۱سیستممشهد
۱۳۹بیمارستان آریا۲سیستمتهران
۱۴۰بیمارستان مفرح۵سیستمتهران
۱۴۱بیمارستان ولیعصر۱سیستماراک
۱۴۲بیمارستان شهید محمدی۳سیستمبندرعباس
۱۴۳بیمارستان امام رضا ۲ بخش MRI۱سیستممشهد
۱۴۴بیمارستان امام حسن مجتبی ( شرکت بنای راستی)۱سیستمتهران
۱۴۵بیمارستان حکیم۱سیستمنیشابور
۱۴۶بیمارستان امیرالمومنین۲سیستماصفهان
۱۴۷بیمارستان رازی۲سیستمقزوین
۱۴۸بیمارستان سرطان اطفال محک۱سیستمتهران
۱۴۹بیمارستان قلب کوثر (آقای نجم آبادی)۱سیستمتهران
۱۵۰بیمارستان ۹ دی۱سیستمتربت حیدریه
۱۵۱بیمارستان فرمانیه۱سیستمتهران
۱۵۲بیمارستان تروما۸سیستمشیراز
۱۵۳بیمارستان شرکت نفت ( شرکت اکسینه راهبر جنوب)۴سیستماهواز
۱۵۴بیمارستان کودکان بهرامی۲سیستمتهران
۱۵۵بیمارستان فیاض بخش۱سیستمتهران
۱۵۶بیمارستان کودکان و زنان ملایر (۳)۱سیستمهمدان
۱۵۷بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ۵۱سیستمتهران
۱۵۸بیمارستان سرطان اطفال محک۱سیستمتهران
۱۵۹بیمارستان روانپزشکی سعادت آباد۱سیستمتهران
۱۶۰بیمارستان برادران رضایی۱سیستمدامغان
۱۶۱بیمارستان ولیعصر (شرکت پرتو تصویر شفا)۱سیستماصفهان
۱۶۲بیمارستان خاتم الانبیاء۱سیستمنطنز
۱۶۳بیمارستان MRI شیراز۴سیستمشیراز
۱۶۴بیمارستان سینا تهران۲سیستمتهران
۱۶۵بیمارستان فارابی۴سیستممشهد
۱۶۶بیمارستان نقوی کاشان۲سیستمکاشان
۱۶۷بیمارستان قلب تهران۱۷سیستمتهران
۱۶۸بیمارستان شفاء سمنان۱سیستمسمنان
۱۶۹بیمارستان پیامبران تهران۲سیستمتهران
۱۷۰بیمارستان عیوض زاده تهران۱سیستمتهران
۱۷۱بیمارستان بانک ملی۲سیستمتهران
۱۷۲بیمارستان سردشت۱سیستمتبریز
۱۷۳بیمارستان امام خمینی ارومیه۴سیستمارومیه
۱۷۴بیمارستان آرش۳سیستمتهران
۱۷۵بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی زنجان۶سیستمزنجان
۱۷۶بیمارستان آموزش همدان عمران ایرانشهر۴سیستمهمدان
۱۷۷بیمارستان فامنین درمانگاه۱سیستمفامنین
۱۷۸بیمارستان امام جعفر صادق یزد۲سیستمیزد
۱۷۹بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری تهران۱سیستمتهران
۱۸۰بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان۲سیستمشاهین شهر
۱۸۱بیمارستان شهریار تهران۱سیستمتهران
۱۸۲بیمارستان امیرالمومنین اهواز۲سیستماهواز
۱۸۳بیمارستان شهید مطهری فولاد شهر اصفهان۱سیستماصفهان
۱۸۴بیمارستان فاطمیه سمنان۱سیستمسمنان
۱۸۵بیمارستان ایرانمهر تهران۱سیستمتهران
۱۸۶بیمارستان سینا اصفهان۱سیستماصفهان
۱۸۷بیمارستان پارس تهران۲سیستمتهران
۱۸۸بیمارستان نرگس ماهشهر۲سیستمماهشهر
۱۸۹بیمارستان امیرالمومنین سمنان۱سیستمسمنان
۱۹۰بیمارستان هاشمی نژاد تهران۲سیستمتهران
۱۹۱بیمارستان امام خمینی ساری۱سیستمساری
۱۹۲بیمارستان شهید محمدی بندرعباس۱سیستمبندرعباس
۱۹۳بیمارستان مرکز قلب تهران۱سیستمتهران
۱۹۴بیمارستان ۳۲ تختخوابی زاهدان۹سیستمزاهدان
۱۹۵بیمارستان مهرداد تهران۶سیستمتهران
۱۹۶بیمارستان شریعتی۳سیستمتهران
۱۹۷بیمارستان بعثت همدان۳سیستمهمدان
۱۹۸بیمارستان توانبخشی رفیده تهران۱سیستمتهران
۱۹۹بیمارستان ماسال۱سیستمماسال
۲۰۰بیمارستان روانپزشکی و توانبخشی رجایی اصفهان۱سیستماصفهان
۲۰۱بیمارستان ۵۰۱ ارتش تهران۱سیستمتهران
۲۰۲بیمارستان امام خمینی تهران۲سیستمتهران
۲۰۳بیمارستان تامین اجتماعی امید ابهر۱سیستمابهر
۲۰۴بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان۱سیستمزاهدان
۲۰۵بیمارستان آموزشی اراک۱۱سیستماراک
۲۰۶بیمارستان شفا رشت۱سیستمرشت
۲۰۷بیمارستان امام حسین زنجان۱سیستمزنجان
۲۰۸بیمارستان شهید بهشتی کردستان۱سیستمکردستان
۲۰۹بیمارستان ۵۲۳ تختخوابی ارتش ارومیه۱سیستمارومیه
۲۱۰بیمارستان تامین اجتماعی شهرکرد۲سیستمشهرکرد
۲۱۱بیمارستان ضیائیان تهران۱سیستمتهران
۲۱۲بیمارستان امام حسین تهران۱سیستمتهران
۲۱۳بیمارستان امیر اعلم تهران۱سیستمتهران
۲۱۴بیمارستان مهرگان کرمان۱سیستمکرمان
۲۱۵بیمارستان تامین اجتماعی تربت حیدریه۱سیستمتربت حیدریه
۲۱۶بیمارستان ام لیلا بندرعباس۱سیستمبندرعباس
۲۱۷بیمارستان شهید بهشتی کاشان۲سیستمکاشان
۲۱۸بیمارستان تهران کلینیک۲سیستمتهران
۲۱۹بیمارستان مرکز قلب تهران۱سیستمتهران
۲۲۰درمانگاه امام رضا امیدیه۱سیستمامیدیه
۲۲۱درمانگاه خیریه عزیزان۱سیستماصفهان
۲۲۲درمانگاه بهداشت و درمان صنت نفت۱سیستمکرج
۲۲۳درمانگاه تامین اجتماعی۱سیستمبوکان
۲۲۴درمانگاه بیدار۱سیستمتهران
۲۲۵درمانگاه ثامن الائمه۱سیستمشیراز
۲۲۶درمانگاه شهید چمران۱سیستممشهد
۲۲۷درمانگاه تامین اجتماعی نیروهای مسلح۱سیستمقزوین
۲۲۸درمانگاه دکتر رسولی۲سیستمتهران
۲۲۹درمانگاه تامین اجتماعی فومن۱سیستمرشت
۲۳۰درمانگاه سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران۲سیستمتهران
۲۳۱درمانگاه کوثر بیمارستان مطهری ارومیه۱سیستمارومیه
۲۳۲درمانگاه حضرت فاطمه۱سیستمتهران
۲۳۳درمانگاه آقای دکتر آبادیان۱سیستمبابل
۲۳۴درمانگاه پتروشیمی اراک – بروجرد۱سیستماراک
۲۳۵درمانگاه فرهنگیان۱سیستمبابل
۲۳۶درمانگاه قوانین تهران۲سیستمتهران
۲۳۷درمانگاه زائر سرای مشهد۲سیستممشهد
۲۳۸درمانگاه نهاد ریاست جمهوری۱سیستمتهران
۲۳۹درمانگاه صدر۱سیستمتهران
۲۴۰درمانگاه شبانه روزی امام رضا۱سیستماصفهان
۲۴۱کلینیک داندانپزشکی۱سیستمشیراز
۲۴۲کلینیک شهید حکیم۱سیستماهواز
۲۴۳کلینیک دندانپزشکی درفام۱سیستمتهران
۲۴۴کلینیک ساختمان کمالی۱سیستمتهران
۲۴۵کلینیک۱۷ تامین اجتماعی۱سیستمتهران
۲۴۶کلینیک نور۲سیستمتهران
۲۴۷کلینیک دکتر فراهانی۱سیستمتهران
۲۴۸کلینیک دانشگاه علوم پزشکی جهرم۱سیستمجهرم
۲۴۹کلینیک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی۱سیستمتهران
۲۵۰کلینیک پزشکی سازمان آب و برق خوزستان۲سیستماهواز
۲۵۱کلینیک بینا گستر شیراز۱سیستمشیراز
۲۵۲کلینیک شهید فلاحی فاز ۳۱سیستمتهران
۲۵۳پلی کلینیک شهرک شهید منتظری اصفهان۱سیستماصفهان
۲۵۴مرکز بهداشتی و درمان کرد کوی۱سیستمگرگان
۲۵۵چشم پزشکی الزهرا۴سیستمزاهدان
۲۵۶بنیاد امور ایثارگران۱سیستمتهران
۲۵۷بنیاد بیماریهای خاص۳سیستمتهران
۲۵۸بنیاد تعاون سپاه۱سیستمتهران
۲۵۹بنیاد شهید گیلان۱سیستمرشت
۲۶۰بنیاد شهید زنجان۱سیستمزنجان
۲۶۱بنیاد شهید انقلاب اسلامی۱سیستمدهلران
۲۶۲بنیاد شهید انقلاب اسلامی۳سیستمتهران
۲۶۳بنیاد پانزده خرداد۱سیستمایلام
۲۶۴بنیاد مستضعفان – شرکت ساختمانی اسکان ایران۴سیستمتهران
۲۶۵بنیاد شهید و امور ایثارگران قزوین۱سیستمقزوین
۲۶۶بنیاد شهید بیرجند۱سیستمبیرجند
۲۶۷بنیاد شهید و امور ایثارگران گرگان۳سیستمگرگان
۲۶۸بنیاد شهید موسسه توانبخشی کرمانشاه۱سیستمکرمانشاه
۲۶۹بنیاد شهید خیابان پیروزی تهران۱سیستمتهران
۲۷۰بنیاد شهید و امور ایثارگران ظفر۲سیستمتهران
۲۷۱بنیاد شهید و امور ایثارگران شمال غرب۱سیستمتهران
۲۷۲بنیاد شهید بیرجند۱سیستمبیرجند
۲۷۳بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران۱سیستمتهران
۲۷۴بنیاد شهید اسلام آباد غرب۱سیستمکرمانشاه
۲۷۵بنیاد زینب کبری تهران۱سیستمتهران
۲۷۶بنیاد جانبازان۱سیستماصفهان
۲۷۷بنیاد مسکن گرگان۱سیستمگرگان
۲۷۸بنیاد شهید استان کرمانشاه۱سیستمکرمانشاه
۲۷۹بنیاد شهید کرمان۱سیستمکرمان
۲۸۰بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان۱سیستممشهد
۲۸۱بنیاد شهید مازندران۱سیستمساری
error: از کپی کردن مقالات سایت خودداری نمایید! با تشکر
تماس با درب اتوماتیک