۱خطوط لوله و نفت لرستان۱سیستم خرم آباد
۲خطوط لوله و نفت خوزستان۱سیستم اهواز
۳شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق۲سیستم سرخس
۴شرکت ملی پتروشیمی۱سیستم تهران
۵شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ۲سیستممشهد
۶شرکت پخش فرآورد های نفتی اهواز۱سیستماهواز
۷شرکت پخش فرآورد های نفتی اهواز۲سیستمزاهدان
۸شرکت ملی و صادرات گاز ایران۳سیستمتهران
۹شرکت ملی نفت منظقه ساری۱سیستمساری
۱۰شرکت نفت ایلام۱سیستمایلام
۱۱شرکت نفت و گاز آغاجاری۸سیستمخوزستان
۱۲شرکت نفت پارس تهران۱سیستمتهران
۱۳شرکت نفت۱سیستمبوشهر
۱۴شرکت نفت منطقه کرج۱سیستمکرج
۱۵شرکت نفت ایرانول۱سیستمری
۱۶شرکت نفت گچساران۲سیستمگچساران
۱۷شرکت نفت زاگرس جنوبی استان فارس۵سیستمآغاز دلان
۱۸شرکت نفت کیش۲سیستمکیش
۱۹شرکت نفت خانگیران سرخس۴سیستمخانگیران
۲۰شرکت نفت زاهدان۲سیستمزاهدان
۲۱شرکت نفت پارس تهران۱سیستمتهران
۲۲شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه۱سیستمکرمانشاه
۲۳شرکت نفت و گاز کارون۱سیستماهواز
۲۴شرکت نفت و گاز کارون ساختمان شماره ۲ اهواز۱سیستماهواز
۲۵شرکت نفت پارس تهران۱سیستمتهران
۲۶شرکت نفت عسلویه۱سیستمعسلویه
۲۷شرکت نفت شهرک شهید منتظری۱سیستماصفهان
۲۸نفت عسلویه بوشهر۱سیستمبوشهر
۲۹شرکت ملی گاز کرمانشاه۱سیستمکرمانشاه
۳۰شرکت ملی گاز ایران ۱سیستمتهران
۳۱شرکت ملی گاز لرستان۱سیستمخرم آباد
۳۲شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران ۲سیستمتهران
۳۳شرکت ملی نفتکش ایران تهران۲سیستمتهران
۳۴شرکت ملی نفت ایران (خدمات رفاهی)۱سیستمخرمکوشک
۳۵شرکت ملی نفت کش ایران ۱سیستمتهران
۳۶شرکت ملی نفتکش ایران۱سیستمتهران
۳۷شرکت ملی نفتکش ایران خارک۱۲سیستمخارک
۳۸شرکت ملی نفت کش ایران تهران ۱سیستمتهران
۳۹نفت فلات قاره جزیره سیری۱سیستمجزیره سیری
۴۰نفت بهران۲سیستمتهران
۴۱عملیات غیرصنعتی پتروشیمی ماهشهر۱سیستمبندرامام
۴۲عملیات اکتشاف نفت تهران ۲سیستمتهران
۴۳منطقه ۵ عملیات گاز شیراز۲سیستمشیراز
۴۴منطقه نفتی عسلویه ۳۲سیستمعسلویه
error: از کپی کردن مقالات سایت خودداری نمایید! با تشکر
تماس با درب اتوماتیک