خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

ارتباط با ما

فرم های گوناگونی بسازید و آنها را در قالب استفاده کنید. این قالب سازگاری کاملی با افزونه فرم تماس 7 دارد.

[qodef_google_map custom_map_style=”true” scroll_wheel=”false” address1=”Hamadan,Iran” saturation=”-100″ lightness=”-60″ pin=”3370″ zoom=”16″ map_height=”335″ address2=”Tehran,Iran”]
[qodef_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-pin” icon_position=”left” icon_type=”circle” icon_size=”qodef-icon-tiny” icon_animation=”” text=”ایران – تهران – خیابان ولیعصر” custom_icon_size=”14″ shape_size=”37″ text_color=”#a2a2a2″ text_left_padding=”22″ icon_hover_background_color=”#979797″]
[qodef_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-phone” icon_position=”left” icon_type=”circle” icon_size=”qodef-icon-tiny” icon_animation=”” text=”09121234567″ custom_icon_size=”14″ shape_size=”37″ text_color=”#a2a2a2″ text_left_padding=”22″ icon_hover_background_color=”#979797″]
[qodef_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-printer” icon_position=”left” icon_type=”circle” icon_size=”qodef-icon-tiny” icon_animation=”” text=”02112345678″ custom_icon_size=”14″ shape_size=”37″ text_color=”#a2a2a2″ text_left_padding=”22″ icon_hover_background_color=”#979797″]
[qodef_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-envelope” icon_position=”left” icon_type=”circle” icon_size=”qodef-icon-tiny” icon_animation=”” text=”Email@YourSite.Com” custom_icon_size=”14″ shape_size=”37″ text_color=”#a2a2a2″ text_left_padding=”22″ icon_hover_background_color=”#979797″]

[qodef_elements_holder background_color=”#1e73be” number_of_columns=”two-columns”][/qodef_elements_holder]
تماس با درب اتوماتیک